Pracownik to nie robot! Szefie dbaj o swoich ludzi

Pracownik to nie robot! Szefie dbaj o swoich ludzi

Dobra atmosfera w pracy

Firmy, które dbają o dobrą atmosferę pracy i dające pracownikom niezależność w wykonywaniu obowiązków, a także zachowania work-life balance z pewnością szybciej pozyskają wykwalifikowanych pracowników i zatrzymają ich przy sobie na długo. Posiadanie profesjonalnego zespołu jest szczególnie ważne przy niedoborze kompetencji na rynku, a jest to sytuacja stanowiąca coraz większy problem.

Niestety ponad połowa pracowników pracuje w godzinach nadliczbowych, co obok stresu i negatywnych emocji wpływa niekorzystnie na ich samopoczucie oraz kondycję fizyczną.

Komfort pracy

Nadgodziny i towarzyszący im stres prowadzi do szeregu dolegliwości obniżających komfort pracy i życia. Efektywność pracy spada, pojawiają się trudności z koncentracją oraz podenerwowanie czy nieuwaga. Co trzeci pracownik doświadcza negatywnych konsekwencji dla samopoczucia lub problemów zdrowotnych wynikających ze zbyt wysokiego poziomu stresu w miejscu pracy. Najczęstszymi konsekwencjami są podenerwowanie i irytacja, kłopoty ze snem oraz zmęczenie. Dolegliwości potęgowane są przez nadgodziny oraz nieergonomiczne stanowiska pracy. Pogarszające się samopoczucie to z kolei prosta droga do wypalenia zawodowego. Znika zaangażowanie i motywacja, a zamiast tego pojawia się zrezygnowanie i niska efektywność pracy. Jest to sytuacja niekorzystna nie tylko z punktu widzenia pracowników, ale i pracodawców. Dlatego też starają się oni coraz częściej zapewnić lepsze warunki pracy swoim podwładnym, np. podnosząc pensję czy uelastyczniając ich zadania.

Pracownik to nie robot! Szefie dbaj o swoich ludzi

Praca elastyczna nie powinna być odbierana jako przywilej, ale sposób pracy w organizacji budowanej na zaufaniu. Pracownikom łatwiej jest zachować work-life balance, kiedy nie muszą wybierać i poświęcać rozwoju zawodowego kosztem zobowiązań rodzinnych. Zwiększenie samodzielności pracowników w zarządzaniu czasem pracy stawia jednak przed firmami i menedżerami pewne wyzwania. Wymusza m.in.: dużo powszechniejsze korzystanie z nowoczesnych technologii, zdalnego dostępu do zasobów firmy i elektronicznego obiegu dokumentów.

Szefie, pamiętaj! Nadgodziny i gorsze samopoczucie prowadzą do wypalenia zawodowego, a także przekładają się na osiąganie gorszych wyników. Stąd też kultura nadgodzin jest zwyczajnie nieopłacalna z punktu widzenia obu stron. Jako szef powinieneś coraz więcej uwagi poświęcać atmosferze pracy oraz zagadnieniom work-life balance. Tylko w ten sposób będziesz w stanie sprostać coraz bardziej sprecyzowanym oczekiwaniom pracowników, a oni odwdzięcza się lojalnością i efektywna pracą.

Dodaj komentarz