Formy finansowania przedsiębiorstw

Formy finansowania przedsiębiorstw

Reinwestowanie zysku firmy

Każda firma, żeby poprawiać swą pozycję konkurencyjną na rynku musi posiadać kapitał, który może przeznaczyć na rozwój. Istnieje kilka źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Jednym z najprostszych jest reinwestowanie wytworzonego zysku. Przedsiębiorstwa działają po to, aby generować zysk. Niektórzy właściciele konsumują cały wypracowany zysk, inni przeznaczają jego część na rozwój oraz unowocześnianie własnego przedsiębiorstwa w celu osiągania jeszcze większych korzyści finansowych w przyszłości. Reinwestowanie zysku to najprostszy i najtańszy sposób na finansowanie działalności firmy.

Akcje lub obligacje

Alternatywnym rozwiązaniem może być emisja akcji lub obligacji na rynku publicznym. Akcje to papiery wartościowe, które pozwalają na sfinansowanie różnego rodzaju inwestycji. Podmiot kupujący akcje danej firmy staje się jej akcjonariuszem, a więc współwłaścicielem, który może liczyć na dywidendę, czyli udział w osiąganych zyskach. Obligacje to papiery wartościowe dłużne. Firma wypuszczająca obligację zobowiązuje się do ich odkupienia po określonym z góry czasie i po określonej cenie. Nabywca obligacji nie staje się udziałowcem firmy, a jedynie nabywcą części jej długu.

Kredyty bankowe na rozwój firmy

Jedną z podstawowych form finansowania działalności przedsiębiorstw jest zaciąganie kredytów bankowych. Banki oferują przedsiębiorcom przede wszystkim kredyty inwestycyjne, pozwalające sfinansować zakup sprzętu potrzebnego do rozwoju firmy. Za pożyczone pieniądze można kupić m.in. nieruchomości, sprzęt, czy też oprogramowanie. Kredyt inwestycyjny może zostać także wykorzystany do przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Do finansowania bieżącej działalności firmy najlepiej wykorzystać kredyt obrotowy. Kredyty obrotowe uznawane są za krótkoterminowe produkty finansowe przeznaczone dla firm dysponujących “zamrożonym” kapitałem, z którego w danym momencie nie mogą skorzystać. Kredyt pozwala na sfinansowanie zakupu materiałów i towarów potrzebnych do prawidłowego działania firmy i utrzymania płynności finansowej.

Leasing i dotacje na rozwój firmy

Popularnym sposobem finansowania działalności firmy jest leasing. W ramach leasingu przedsiębiorstwo może korzystać ze sprzętu bez konieczności jego kupowania na własność. Właścicielem przedmiotu jest firma leasingowa, a przedsiębiorca płaci jedynie miesięczne raty za możliwość korzystania z tego przedmiotu. Dobrym pomysłem na sfinansowanie rozwoju firmy jest również sięganie po różnego rodzaju dotacje. Skorzystać z dotacji mogą przede wszystkim przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy i wytwarzający innowacyjne produkty. Dotacje przyznawane mogą być ze środków samorządowych, państwowych lup pochodzących z Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz