RRSO – co to jest i jak policzyć?

RRSO – co to jest i jak policzyć?

Ile widziałeś reklam banków i kredytów, które zawierały w sobie informację o RRSO? Odpowiedź brzmi dużo, gdyż każda oferta musi ją posiadać. Ale co się kryje pod tym terminem i co on dla nas oznacza? Zobacz co to jest RRSO i o czym cię informuje.

RRSO – co to jest?

RRSO jest skrótem od Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Dlaczego podaje się ją przy każdej ofercie kredytowej? Otóż jest to informacja regulowana przez ustawę o kredycie konsumenckim. I z tej też ustawy możemy przytoczyć dokładną definicję RRSO, która mówi, że jest to “całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”. Oznacza to, że RRSO zawiera w sobie nie tylko informację o oprocentowaniu, ale również o pozostałych kosztach, które wiążą się z kredytem, np. opłaty naliczane przez bank, prowizje i ubezpieczenie. Pamiętaj, że RRSO to nie to samo, co stopa oprocentowania. Ta druga odnosi się tylko do odsetek. 

Po co mi RRSO?

Informacja o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania została wprowadzona po to, aby osoba zainteresowana wzięciem kredytu mogła w łatwy i szybki sposób porównać różne oferty. Pozwala ona na ocenienie faktycznych wydatków związanych z kredytem. Tym sposobem możemy porównać kilka ofert bankowych i wybrać tą, która faktycznie będzie dla nas najkorzystniejsza. Co się składa na RRSO? W skład rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania wchodzą: wysokość oprocentowania pożyczki, opłaty na rzecz kredytobiorcy, np. prowizja, ubezpieczenie oraz opłaty manipulacyjne. Jest to najbardziej przejrzysta miara atrakcyjności kredytu. RRSO można policzyć samemu, jednak nie jest to taka oczywista sprawa. Dobrą opcją jest skorzystanie z pomocy doradcy finansowego, który pomoże porównać oferty. Pomogą ci w tym specjaliści kredyty w Bydgoszczy

Trzeba także pamiętać, że przedstawiona przez bank informacja o RRSO nie jest dokładnie tą kwotą, którą poniesiemy w związku z zaciągniętym zobowiązaniem finansowym. Warto mieć na uwadze, że wartość pieniądza nie jest stała. W związku z tym nawet jeśli w ofercie podana jest informacja, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu jest równa wyłącznie kwocie odsetek, to i tak trzeba pamiętać, że wysokość ta może ulec zmianie. Przy okazji RRSO, mimo iż powinno zawierać wszystkie informacje o opłatach około kredytowych to nie zawsze tak jest. Pożyczkodawcy nierzadko wymyślają coraz to nowe opłaty, które niekoniecznie są wymienione. Wynika to z obowiązujących w danym momencie przepisów, które określają jakie parametry muszą zostać uwzględnione w obliczeniach. Dlatego najbezpieczniejszą opcją jest szukanie kredytu przy pomocy specjalistów. O radę można zwrócić się do doradców kredyty w Bydgoszczy.

Dodaj komentarz