Najważniejsze informacje z ustawy o transporcie drogowym

Najważniejsze informacje z ustawy o transporcie drogowym

Transport drogowy to jedna z gałęzi transportu, który podobnie jak inne sektory gospodarki jest regulowany przepisami zawartymi w ustawie. Ustawa o transporcie drogowym obowiązuje od dnia 6 września 2001 roku, regulując zasady funkcjonowania firm działających w obszarze branży transportowej. 25 lutego 2021 roku zostały wprowadzone do niej pewne zmiany dotyczące wprowadzenia systemu wymiany informacji o pojazdach użytkowych wykazujących niebezpieczne lub ciężkie usterki. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Co warto wiedzieć o transporcie drogowym?

Definicja transportu drogowego mówi o tym, że jest to jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu. Usługi związane z transportem świadczone są przez przewoźników drogowych, czyli przedsiębiorstwa posiadające niezbędne pojazdy, którymi mogę przewozić ludzi bądź ładunki. Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości usług i profesjonalnym podejściu, transport drogowy powierz firmom jak Fracht, które dysponują spełniającym najwyższe wymagania taborem oraz wieloletnim doświadczeniem.

Transport drogowy często kojarzy nam się z ogromnymi samochodami ciężarowymi, które przewożą bardzo duże ilości ładunków, jednak to tylko jego część. Warto pamiętać, że do tej gałęzi gospodarki zalicza się także przewóz osób w tym komunikację miejską, busiki oraz autokary np. wycieczkowe. Bardzo potrzebne są również firmy przewozowe, które świadczą usługi związane z przeprowadzkami, a więc przewożą meble, bądź tej zajmują się transportem produktów wymagających specjalnych warunków, takich jak chłodnie (np. mięso, warzywa).

Najważniejsze informacje z ustawy o transporcie drogowym

Przechodząc jednak do głównego tematu niniejszego artykułu, chcielibyśmy skupić się na samej Ustawie o transporcie drogowym. Jest ona niezwykle ważna, gdyż jej przepisy dotykają niemal wszystkich przedsiębiorców wykonujących zadania z zakresu krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. Co więcej, dotyczą także firm, które wykonują działania związane z transportem niezarobkowo.

Mówiąc wprost, Ustawa o transporcie drogowym reguluje zasady funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego i zakres odpowiedzialności za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu przez kierowców i inne osoby, które wykonują czynności związane bezpośrednio z transportem drogowym. Precyzuje też, kto może być kierowcą oraz jakie szkolenia i kwalifikacje powinien posiadać, aby móc legalnie wykonywać ten zawód.

Podstawowe pojęcia związane z transportem drogowym rzeczy i osób

Mówiąc o transporcie drogowym, warto znać najważniejsze pojęcia z nim związane, a także dokładnie wiedzieć, do czego się odnoszą. W internecie można znaleźć bogate słowniczki pojęć i terminów związanych z tym terminem, my opiszemy jedynie dwa najważniejsze, a są to:

  1. krajowy transport drogowy to przejazd w całości odbywający się na terytorium kraju, a także wszystkie czynności wykonywane w związku z działalnością gospodarczą w zakresie przewozu osób lub rzeczy, do których używane są pojazdy samochodowe zarejestrowane w Polsce;
  2. międzynarodowy transport drogowy to podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy kraju.

Dodaj komentarz