Mentoring – pomagamy zdobywać doświadczenie i odwagę w biznesie

Mentoring – pomagamy zdobywać doświadczenie i odwagę w biznesie

Na rynku jest coraz więcej form pomocy: coaching, psychoterapia, doradztwo, konsulting i mentoring. O ile te metody w przybliżeniu zajmują się tym samym, każdy z tych ekspertów specjalizuje się w innym rodzaju wsparcia. Zajmiemy się przybliżeniem terminu mentoring – co to takiego i na czym polega opisujemy poniżej.

Czym jest mentoring

Mentoring polega na przekazywaniu wiedzy i  doświadczenia mentee, czyli uczniowi. Mentor za pomocą wnikliwych pytań i dużej wiedzy rozwija potencjał klienta, dzięki czemu podnoszone są jego umiejętności dotyczące danego zawodu. Można byłoby powiedzieć, że tak samo działa coaching. Jednak te dwie metody różni bliskość relacji.

Mentoring jest relacją bardziej przyjacielską niż formalną pomiędzy mentorem – nauczycielem – a mentee – uczniem. Celem tej formy pomocy jest przekazanie doświadczenia i wiedzy osobie mniej obytej w danej dziedzinie. Mentor zajmuje się przedstawieniem uczniowi metod radzenia sobie z trudnościami na drodze zawodowej oraz przekazuje mu swoją wiedzę z tego zakresu. Proces mentoringu wymaga od ucznia wysokiego stopnia zaangażowania i dociekliwości. Czas trwania tej formy szkolenia trwa średnio od roku do trzech lat. Aby zostać mentorem, trzeba być ekspertem w danej branży lub firmie. Ta funkcja jest często wykorzystywana w dużych przedsiębiorstwach, aby szkolić nowych, niedoświadczonych pracowników.

Mentoring możemy podzielić na:

– mentoring indywidualny, czyli formalne działanie szkoleniowe na zasadzie starszego opiekuna,

– mentoring grupowy, w którym angażuje się większą liczbę osób do pracy nad sobą, np. wychowanków domu dziecka do podjęcia działań usamodzielniających.

Mentoring – pomagamy zdobywać doświadczenie i odwagę w biznesie

Na początku mentor określa słabe i mocne strony ucznia i stara się zachęcić go do wykorzystywania mocnych cech w zawodzie. Wspiera go też w podejmowaniu nowych zadań oraz traktowaniu codziennych trudności w kategorii wyzwania. Z biegiem trwania mentoringu, uczeń rozwija swój potencjał i motywację wewnętrzną do osiągania coraz to wyższych celów w swoim zawodzie. Nabiera samoświadomości oraz ma coraz większy wpływ na innych.

Jak wcześniej wspomniano mentoring jest niezwykle podobny do coachingu. Największa różnica polega na bliskości relacji w tych dwóch formach pomocy. Mentor często jest dobrym kolegą z pracy lub znajomym, który wspiera dobrą radą. Natomiast relacja coacha z uczniem jest znacznie bardziej formalna i profesjonalna, gdzie nie ma miejsca na przyjacielskie gesty. Forma takiej współpracy powinna zależeć od preferencji ucznia.

Dodaj komentarz