Kto może korzystać z małej księgowości?

Kto może korzystać z małej księgowości?

Księgowość w firmie

Każda firma ma obowiązek prowadzenia księgowości. W biznesie często można spotkać się z terminem “mała księgowość”. Czym się charakteryzuje i kto może z niej skorzystać?

Czym jest mała księgowość

Mała księgowość czyli księgowość uproszczona jest formą księgowości, z której mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych. Co ważne podmioty te mogą korzystać z formy uproszczonej księgowości w przypadku gdy przychody z działalności nie przekroczą 2 000 000 euro w poprzednim roku działalności. W dużym skrócie mówiąc, małą księgowość mają obowiązek prowadzić mikro i małe przedsiębiorstwa.

Głównym i najważniejszym celem małej księgowości jest obliczanie podatku, a założenie, jakie jej przyświeca jest takie, aby ułatwić pracę właśnie mniejszym przedsiębiorcom, w tym także firmom jednoosobowym. Pisząc w skrócie: chodzi o to, żeby było sprawnie i tanio, ale z zachowaniem wszystkich zasad i zobowiązań.

Księgowość w wersji uproszczonej może występować w trzech podstawowych formach:

1. Karta podatkowa – zobowiązuje do płacenia stałej, z góry określonej stawki w miesięcznych odstępach. Wysokość kwoty jest natomiast zależna od rodzaju i miejsca prowadzonej działalności, a także liczby zatrudnianych pracowników.

2 Ryczałt ewidencjonowany – stawka, jaka obowiązuje danego przedsiębiorcę, zależy tylko od uzyskanych przez niego przychodów, pomija zaś dochody. Podatek dotyczy więc jedynie tego, co sprzedamy, nie ma jednak znaczenia, czy na tej sprzedaży zarobiliśmy, czy nie

3. Książka o i rozchodów – polega na tym, że sumujemy uzyskane przychody i ponoszone koszty, a podatek płacimy od ich różnicy w sytuacji, kiedy otrzymany przez nas wynik nie jest ujemny.

Kto może korzystać z małej księgowości?

Ze względu na to, że mała księgowość nie generuje wysokich kosztów i nie wymaga tak wielu formalności, jak w przypadku księgowości pełnej jest ona bardzo popularna wśród małych firm. Należy bowiem pamiętać, że zasady małej księgowości wyłączone są dla spółek osobowych i kapitałowych, a także dla innych osób prawnych.

Choć prowadzenie małej księgowości nie jest wymagającym procesem, to należy pamiętać o obowiązkach jakie ma przedsiębiorca, rozliczający się na zasadach uproszczonych. Dotyczą one podatków PIT oraz VAT. W przypadku PIT kwotę zaliczki na podatek dochodowy powinno się wpłacić do urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Jeśli jesteśmy VAT-owcami, musimy pamiętać o fakturowaniu każdej transakcji oraz prowadzeniu rejestru VAT.

Dodaj komentarz