Kiedy klient nie płaci – jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę

Kiedy klient nie płaci – jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę

Schemat kupna sprzedaży

Zazwyczaj między przedsiębiorcą, a klientem zachodzi taki schemat: klient zamawia usługę, przedsiębiorca ją wykonuje, a na koniec nadchodzi czas na zapłatę za wykonane zlecenie/pracę itp. Niestety czasami zdarza się, że trafia nam się klient, który uchyla się przed płatnością. Co robić w takiej sytuacji?

Kiedy klient nie płaci – jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę

Jest kilka sposobów na to, żeby odzyskać należne nam pieniądze. Oto one:

Wezwanie do zapłaty – możemy dochodzić swoich należności przypominając klientowi, że termin zapłaty już minął, a mimo to zobowiązanie nie zostało przez niego uregulowane. Możemy upomnieć klienta poprzez rozmowę telefoniczną, wiadomość SMS, e-mail bądź wysłać list. Ważne jest, aby zachować dowody na to, że klient był nawoływany do zapłaty (np. wysyłanie listów za potwierdzeniem odbioru). Przypomnienia powinny być wysyłane do klienta systematycznie i w razie problemów musimy szybko reagować. Warto jest wspomnieć o rozpoczęciu naliczania odsetek oraz zaznaczyć, że jeżeli klient w wyznaczonym przez nas terminie ureguluje zobowiązanie, to odsetki zostaną cofnięte i nie będzie on musiał ich spłacać. Wizja zapłaty wyższej kwoty niż prędzej planował może zmotywować klienta do szybkiego uregulowania należności. Możemy również zagrozić klientowi, że w przypadku braku spłaty dług zostanie wystawiony na giełdzie długów albo sprawa zostanie powierzona kancelarii windykacyjnej.

Ostateczne wezwanie do zapłaty – w przypadku, kiedy powyższe sposoby nie skutkują i klient nadal uchyla się od obowiązku uregulowania zobowiązania powinniśmy sporządzić pisemnie ostateczne wezwanie do zapłaty. Informujemy klienta, że dalsze unikanie spłaty długu będzie skutkowało skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Środki ostateczne

Założenie sprawy w sądzie – jeżeli powyższe sposoby nie przyniosą efektu to możemy skorzystać z usług e-sądu lub sądu tradycyjnego. Składamy wtedy pozew i uiszczamy za niego opłatę, której wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu. Po ogłoszeniu i uprawomocnieniu się wyroku otrzymamy nakaz zapłaty i możemy zgłosić się do komornika w celu rozpoczęcia ściągania długu.

Przedsiębiorca ma duże szanse na odzyskanie pieniędzy, ale może się to niejednokrotnie wiązać z poniesieniem wysokich kosztów. Dlatego zanim oddamy sprawę do sądu warto jest przeanalizować, czy będzie to dla nas opłacalne. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko, jednak w razie potrzeby będziesz wiedzieć, jakie działania możesz podjąć, aby odzyskać należne ci pieniądze.

Dodaj komentarz