Wpływ przełożonego na zaangażowanie pracowników

Wpływ przełożonego na zaangażowanie pracowników

Przełożeni mają ogromny wpływ na zaangażowanie i opinie pracowników. Dla wielu osób postawa przełożonego ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o własne podejście wobec pracy – motywację, lojalność, efektywność.

Kadra menadżerska różnych szczebli odgrywa kluczową rolę, a zarząd nadaje ton całej organizacji. Pracownicy przyglądają się menadżerom i kadrze zarządzającej, aby przekonać się, czy sama trzyma się ustalonych przez siebie reguł. Z kolei kadra średniego szczebla oczekuje od samej góry wsparcia w zakresie tworzenia środowiska motywującego dla pracowników. To głównie od kadry zarządzającej zależy klimat w pracy, możliwości rozwoju czy sposób zarządzania wynikami. Liczne badania potwierdzają, że gdy kierownicy najwyższego szczebla takiego wsparcia nie udzielają, wyniki zaangażowania pracowników są bardzo niskie.

W literaturze przedmiotu można znaleźć dane, które mówią, że nawet do 30% zmienności w wynikach biznesowych firmy może być wyjaśnione klimatem tworzonym przez menadżerów. Zatem menadżerowie, którzy są w stanie stworzyć motywujący klimat organizacyjny, mogą mieć bezcenny wpływ na zaangażowanie pracowników w działalność przedsiębiorstwa oraz na ich wydajność (Jensen, 2007).

Badania przeprowadzone przez Towers Perrin (20 tysięcy pracowników, 22 branże) doprowadziły do podważenia wniosku, jakoby ludzie mieli z natury wysoką motywację wewnętrzną. Otóż okazuje się, że działania przełożonych i obowiązująca w firmie kultura organizacyjna mogą skutecznie zniechęcać do wyrażania swojej motywacji i zaangażowania.

Wyniki tego badania sugerują również, że istotnymi czynnikami zaangażowania są relacje z bezpośrednim przełożonym oraz współpracownikami. Okazuje się też, że postawa kierownictwa ma większy wpływ na owo zaangażowanie niż czynniki związane z codzienną pracą, a najsilniejszym bodźcem jest „szczere zainteresowanie kierownictwa wyższego szczebla dobrym samopoczuciem pracowników”.

Tak więc kadra kierownicza odgrywa kluczową rolę w budowaniu angażującego środowiska pracy. To od niej zależy, czy wysokie zaangażowanie będzie skutecznie podtrzymywane i odpowiednio ukierunkowywane. Aktywne przywództwo ma wpływ na kreowanie kultury sprzyjającej zaangażowaniu.

Korzystając z nowoczesnych narzędzi do badań on-line i wsparcia doświadczonych konsultantów istnieje możliwość sprawnego i szybkiego przeprowadzenia badań, które wskaże, jakie są bariery efektywności danego przedsiębiorstwa i pomoże wypracować program zmian, sprzyjający budowaniu zaangażowania pracowników.

 

Rita McGee, Ann Rennie „Budowanie zaangażowania pracowników”

 

 

Dodaj komentarz