Areszt tymczasowy

Areszt tymczasowy

Aresztem tymczasowym określa się nic innego, jak jeden z najbardziej dotkliwych środków zapobiegawczych, który może zostać zastosowany w stosunku do oskarżonego lub podejrzanego w toku toczącego się postępowania karnego. Podstawą zastosowania tego środka zapobiegawczego może być wyłącznie postanowienie sądu. Przy czym zastosowanie areszty tymczasowego musimy być w odpowiedni sposób przez sąd uzasadnione, jeżeli chodzi o aspekt dotyczący potencjalnej ucieczki, matactwa oraz ukrywania się oskarżonego lub podejrzanego. Podstawowym celem, który należy zaliczyć do tymczasowego aresztowania jest zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania.

Czy istnieje możliwość wyłącznie tymczasowego aresztowania?

Istnieje możliwość wyłączenia tymczasowego aresztowania. Natomiast, aby mogło to nastąpić muszą zostać spełnione następujące przesłanki. Do przesłanek tych można zaliczyć:

  • sytuację, w której pozbawienie wolności stwarzałoby uzasadnione niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia
  • sytuację, w której pozbawienie wolności przyczyniałoby się do wywołania szczególnie groźnych skutków dla oskarżonego, podejrzanego, bądź ich rodzin

Przy czym należy zaznaczyć, iż jest to częsta linia obrony, jeżeli chodzi o uniknięcie zastosowania tymczasowego aresztowania. W związku z tym sąd rzadko korzysta z możliwości wyłączenia tego środka zapobiegawczego, aby to nastąpiło muszą zostać przedstawione odpowiednie dowody uzasadniające możliwość powstania takiej przyczyny.

Ile maksymalnie może trwać areszt tymczasowy?

nie powinien trwać dłużej niż trzy miesiące. Natomiast należy zaznaczyć, iż w wyjątkowych sytuacjach sąd może zdecydować się na przedłużenie tego okresu. W takiej sytuacji łączny okres takiego przedłużenia tymczasowego aresztu nie może przekraczać dwunastu miesięcy. Zasadniczo możliwość przebywania w areszcie tymczasowym od chwili wydania pierwszego wyroku w I instancji nie może przekroczyć okresu dwóch lat. Trzeba także zaznaczyć, iż każda osoba, która została skierowana przez sąd do aresztu tymczasowego ma możliwość złożenia zależenia w przedmiocie tej sprawy. Zażalenie trzeba złożyć w terminie 7 dni od momentu otrzymania postanowienia. Musimy jednak pamiętać, iż nawet w sytuacji, gdy zdecydujemy się wnieść zażalenie to przyczynia się ono do hamowania wykonania postanowienia. Jednakże sąd, który wydał postanowienie, ma możliwość wstrzymania jego wykonania. Innym rozwiązaniem, aby nie trafić do aresztu tymczasowego może być także poręczenie majątkowe. Poręczeniem mogą być zarówno pieniądze, jak również hipoteka i papiery wartościowe.

Dodaj komentarz