Aktywne a pasywne inwestowanie: Jaka jest różnica i które z nich jest odpowiednie dla Ciebie?

Aktywne a pasywne inwestowanie: Jaka jest różnica i które z nich jest odpowiednie dla Ciebie?

Dla tych, którzy dopiero zaczynają inwestować, istnieją dwie podstawowe strategie, które można wykorzystać w dążeniu do powiększania swojego konta. Nie ma nic złego w stosowaniu obu, ale większość inwestorów skłania się ku jednej lub drugiej. Te dwie strategie inwestowania to strategia aktywna i pasywna. Jakie są więc różnice między tymi dwiema strategiami inwestycyjnymi i dlaczego powinieneś się tym przejmować? Przecież szanse są takie, że dopiero teraz zaczynasz swoją przygodę z rynkami – i czy zrozumienie różnicy między nimi będzie Ci służyć?

Tak, zrozumienie wszystkiego, co możesz o strategiach inwestycyjnych jest kluczem do sukcesu. Im więcej dowiesz się o inwestowaniu, tym większa szansa na zysk z ruchu akcji cenowej na rynkach.

Co to jest strategia aktywnego zarządzania?

Strategia aktywnego zarządzania polega na tym, że trader lub zarządzający funduszem aktywnie handluje na rachunku inwestycyjnym. W tym przypadku, możesz być daytraderem lub zarządzającym funduszem, który zawiera transakcje codziennie lub co tydzień. Analizujesz codzienne wyniki swojego rachunku i szukasz aktywnych okazji na rynku, aby powiększyć swój rachunek.

Strategie aktywnego zarządzania pozwalają traderowi lub zarządzającemu funduszem zachować elastyczność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Szukają katalizatorów, które powodują ruchy na rynkach, takich jak wiadomości, które wpływają na decyzje innych inwestorów podczas alokacji środków na rynku. Kiedy porównamy strategię aktywną z pasywną, inwestor lub zarządzający funduszem ma znacznie większe pole do działania na rachunku. Nie mają oni żadnych ograniczeń co do tego, co mogą kupić lub sprzedać, poza ogólną strategią handlową, którą stosują. Jednakże, aktywni zarządzający mogą inwestować w szeroką gamę funduszy, indeksów, akcji, obligacji i walut.

W większości przypadków, aktywni zarządzający zajmują krótko- lub średnioterminowe pozycje, które mogą trwać od kilku minut w transakcji do kilku tygodni.

Aktywna strategia to ryzyko

Stosując aktywną strategię, narażasz swoje konto na większe ryzyko w postaci zmienności rynku. Zajmując krótkoterminową pozycję na rynku, Twoje konto ma większe ryzyko poniesienia znacznej straty w wyniku ruchów cenowych.

Stopy są zazwyczaj ściślej związane z ruchami cenowymi, a cele cenowe są mniejsze. W rezultacie, możesz zawrzeć znacznie więcej transakcji, jeśli porównamy to do swingowej lub długoterminowej strategii inwestycyjnej. W rezultacie, otrzymujemy więcej okazji, które pojawiają się na naszym pulpicie i wykresach, ale ryzyko związane ze znalezieniem zwycięzcy jest znacznie wyższe. Strategie aktywnego zarządzania odpowiadają graczom, którzy posiadają zarówno wiedzę, jak i doświadczenie w operacjach rynkowych. Większość z nich to day traderzy, którzy spędzają lata na doskonaleniu i dopracowywaniu strategii handlowej, która przynosi stałe rezultaty.

Czym jest strategia pasywnego zarządzania?

Pasywne strategie inwestycyjne są niemal identycznym przeciwieństwem aktywnych strategii zarządzania. Przy podejściu pasywnym, skupiamy się na inwestycjach długoterminowych. Większość inwestorów pasywnych pozostawia swoje pieniądze u zarządzającego funduszem, który kupuje i sprzedaje szereg aktywów na rynkach finansowych, w tym akcje, obligacje, ETF-y, waluty i towary.

Strategia pasywnego zarządzania w mniejszym stopniu opiera się na technicznej analizie ruchów cenowych, a zamiast tego skupia się na podstawach spółki jako mierniku przyszłych zysków. W rezultacie, zarządzający pasywny może znaleźć się na pozycji, która trwa przez miesiące lub lata, zanim wypłaci środki z inwestycji. Zarządzanie pasywne wiąże się z niższymi opłatami inwestycyjnymi, ponieważ zarządzający nie dokonuje transakcji na rachunku tak często jak zarządzający aktywny. Jednakże, mają oni również mniejsze ryzyko związane z zajmowanymi pozycjami.

Ponieważ zarządzający pasywni zazwyczaj inwestują długoterminowo, nie przejmują się tak bardzo zmiennością cen na rynku. Zamiast tego, skupiają się na trendzie aktywów lub indeksów, w które inwestują za pomocą swojego konta. Dlatego też, jeśli nastąpi nagły spadek cen akcji z powodu ogłoszenia przez spółkę oferty wtórnej, pasywny inwestor nie przejmuje się tą wiadomością.

Wybierz odpowiednią drogę dla siebie

Jednakże, takie ogłoszenie mogłoby wystraszyć każdego aktywnego inwestora, zmuszając go do podjęcia decyzji o sprzedaży akcji, lub ewentualnie o zwiększeniu swojej pozycji. Inwestorzy pasywni również zazwyczaj zajmują “długie” pozycje w aktywach. Innymi słowy, prawie zawsze oczekują, że aktywa będą rosły w trendzie wzrostowym.

Aktywni inwestorzy mogą zająć długą lub krótką pozycję na akcjach, gdzie liczą na to, że cena aktywów będzie spadać. Ogólnie rzecz biorąc, pasywne inwestowanie było popularną strategią, gdy rynki zmierzały wyłącznie w górę. W ciągu ostatnich 10 lat, strategie pasywne przyniosły inwestorom doskonałe zyski.

Dodaj komentarz