Jak stworzyć skuteczny biznesplan?

Jak stworzyć skuteczny biznesplan?

W obecnych czasach sukces przedsiębiorstwa nie zależy jedynie od świetnego pomysłu i dobrego nastawienia. By utrzymać się na rynku, zjednać sobie rzesze klientów i skutecznie wprowadzić nową markę lub produkt na rynek, niezbędne jest solidne przygotowanie w wielu obszarach aktywności. Jeśli nasz pomysł ma być dodatkowo sfinansowany przez zewnętrzne podmioty jak inwestorów, anioły biznesu lub bank, od zwięzłego, konkretnego i zorganizowanego planu działania może zależeć, czy produkt ujrzy światło dzienne. Temu właśnie służy biznesplan. Poniżej przedstawiamy informacje, jakie należy wziąć pod uwagę podczas przygotowania skutecznego Biznesplanu.

Charakterystyka naszego przedsiębiorstwa lub projektu

Pierwszy punkt będzie stanowił swoistego rodzaju przedstawienie swojej firmy, lub projektu wraz z podaniem najważniejszych danych takich jak nazwa, staż aktywności na rynku, a także zakres działania i branża, w jakiej istniejemy. Dobrym pomysłem jest zawarcie krótkiej informacji o naszej misji, celach długoterminowych i sukcesach, które udało nam się osiągnąć w ostatnich latach.

Szczegółowy opis pomysłu

Kolejny punkt biznesplanu to twarde informacje o naszym pomyśle, którego dotyczy cały projekt. Może to być  produkt, usługa lub rozwiązanie, które ma na celu podbicie danego rynku. W tym rozdziale należy w bardzo jednoznaczny sposób wymienić cechy, które sprawią, że nasze rozwiązanie wyróżni się na tle jakiejkolwiek konkurencji. Tak jak zalety, należy również opisać wady i zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać podczas wypuszczania produktu na rynek.

Otoczenie wewnętrzne oraz zewnętrzne

Biznesplan powinien również zawierać informacje na temat otoczenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego firmy. Jako otoczenie wewnętrzne na myśli mamy pracowników, radę nadzorczą, wspólników oraz wszystkie podmioty, które pracują na nasz sukces. Otoczenie zewnętrzne to nic innego jak konkurencyjne firmy w branży, w jakiej działamy. Należy pokrótce opisać, czy istnieje na rynku podobne rozwiązanie, a jeśli owszem, to ile kosztuje i z jakim odbiorem konsumentów się spotyka.

Strategia Marketingowa

Strategia Marketingowa to rozdział naszego biznesplanu, który będzie zawierać szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób chcemy wypromować nasze rozwiązanie na rynku. Strategia Marketingowa powinna zawierać informację o kanałach reklamy, jej natężeniu a także o wydatkach na ten obszar i potencjalnych zwrotach z inwestycji, jaką jest marketing. Ważne jest, by na etapie planowania reklamy skupić się na odpowiednim segmencie klienta, do którego produkt ma trafić.

Plan Finansowy

Plan finansowy to dla wielu zewnętrznych inwestorów najważniejszy punkt naszego biznesplanu. Tutaj niezbędne są odpowiednie i precyzyjne wyliczenia dotyczące spodziewanych nakładów finansowych i prognozy kosztów oraz przychodów związanych z wypuszczeniem naszego projektu. Pod uwagę należy również wziąć takie elementy jak wskaźniki rentowności, analiza przepływów pieniężnych, a także ostatni bilans oraz rachunek zysków i strat firmy.

Harmonogram działań

Biznesplan to nie tylko podsumowanie naszych planów, ale też deklaracja działania. Dlatego jako ostatni punkt powinien znaleźć się właśnie harmonogram prac, wraz z konkretnymi datami etapów, które należy wdrożyć celem wypuszczenia produktu. Tutaj należy wykazać się dużą precyzją w planowaniu poszczególnych kroków. Oprócz precyzji niezbędna będzie również odpowiednia realizacja zgodnie z terminami, gdyż to właśnie będzie świadczyło w głównej mierze o naszym profesjonalnym podejściu do tematu.

Dodaj komentarz