W jakich przypadkach potrzebny jest tłumacz przysięgły?

W jakich przypadkach potrzebny jest tłumacz przysięgły?

„Zwykłych” tłumaczy jest bardzo wielu. Mają oni oczywiście wiedzę, doświadczenie, wykształcenie czy różne certyfikaty, Jednak w niektórych przypadkach skorzystanie z ich usług nie będzie optymalne bądź wręcz nie będzie możliwe. Wtedy też na pomoc przychodzi tłumacz przysięgły.

Kim właściwie jest tłumacz przysięgły i kiedy konieczne jest skorzystanie z jego usług? Dlaczego „zwykły” tłumacz nie ma takich samych uprawnień, niezależnie od posiadanych kwalifikacji? Wszystkie te kwestie dokładnie omówimy poniżej, dzięki czemu będziecie dokładnie wiedzieli, kiedy musicie zacząć szukać tłumacza przysięgłego, a kiedy nie będzie to konieczne.

Kim jest tłumacz przysięgły i czym się zajmuje?

Tłumacz przysięgły to osoba, która zdała rządowy egzamin (czyli jej umiejętności w zakresie tłumaczenia, zarówno dokumentów, jak i ze słuchu, zostały formalnie potwierdzone) i spełniła pewne warunki, a ponadto złożyła przysięgę, że będzie wypełniać swoje obowiązki sumiennie i bezstronnie. Musi to być ekspert o nieposzlakowanej opinii, który prezentuje ponadprzeciętną znajomość przekładu z języka polskiego na obcy i vice versa. Tłumaczem przysięgłym można zostać w różnych parach językowych, nie tylko w najbardziej popularnej parze PL-ENG i ENG-PL.

Taki tłumacz zajmuje się przede wszystkim przekładem dokumentów procesowych i innych ważnych dokumentów, których prawdziwość i poprawność nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości. Tłumacz przysięgły może oczywiście wykonywać różnego rodzaju zlecenia dla osób prywatnych, ale, co bardzo istotne, jest także uprawniony do wykonywania tłumaczeń na rzecz sądów, policji i prokuratury. Może on więc na przykład tłumaczyć zeznania świadków, dowody rzeczowe, które są w obcym języku, wspomniane już dokumenty procesowe i nie tylko.

Zakres działań, uprawnienia i wynagrodzenie tłumacza przysięgłego to kwestie, które są dokładnie zdefiniowane przez ustawę o tłumaczach przysięgłych, a także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w tych kwestiach.

Gdzie szukać tłumacza przysięgłego?

Z tłumaczem przysięgłym można skontaktować się bezpośrednio lub poprzez dobre biuro tłumaczeń, takie jak Colltra. Decydując się na skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, możemy mieć pewność, że tłumaczenie będzie stało na wysokim poziomie (o ile w ogóle mamy wybór w tej kwestii – w niektórych przypadkach na przykład dokumenty przetłumaczone przez „zwykłego” tłumacza po prostu nie zostaną zaakceptowane), jednak nie da się ukryć, że tłumacz tłumaczowi nierówny.

Głównie chodzi tu o takie kwestie, jak szybkość realizacji zlecenia oraz poziom komunikacji z klientem. Dobrym pomysłem jest wynajęcie tłumacza poprzez specjalne biuro, aby mieć pewność, że obsługa klienta będzie stała na najlepszym poziomie.

Dodaj komentarz