Opinia biegłego ad hoc

Opinia biegłego ad hoc

Udział w skomplikowanych postępowaniach sądowych nierzadko biorą biegli sądowi. To specjaliści w swoim fachu, którzy zostali wpisani na listy biegłych sądowych w danym Sądzie Okręgowym. Okazuje się jednak, że profesjonalne opinie mogą wystawiać nie tylko biegli powołani do sprawy z listy, ale także tzw. biegli ad hoc. Przedstawiamy ich szczegółową charakterystykę.

Biegły ad hoc – w jakim trybie zostaje powołany?

Ważność ekspertyzy biegłego ad hoc jest dokładnie taka sama, jak biegłego, który widnieje w rejestrze, takim jak lista biegłych sądowych. Radom, Warszawa, Kraków i inne miasta w naszym kraju borykają się jednak z niewystarczającą liczbą fachowców o określonych specjalizacjach. Przez to postępowania sądowe ciągną się długie lata. Aby usprawnić system funkcjonowania sądów, powołuje się biegłego ad hoc. To specjalista, który nie został zarejestrowany jako biegły, ale posiada tak samo rzetelną i najlepszą wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, które pozwalają mu sporządzić obiektywną opinię. Taka opinia bardzo często traktowana jest jako główny dowód w sprawie. Weźmy pod uwagę, że sędzia prowadzący postępowanie kieruje się przepisami polskiego prawa, nie zawsze posiada specjalistyczne kompetencje, by wydać sprawiedliwy werdykt, jeśli potrzebne jest do tego działanie specjalne. Biegły ad hoc jest więc odpowiedzią na ciągłe braki profesjonalnych ekspertów.

Odpowiedzialność biegłego ad hoc

Biegły ad hoc ponosi dokładnie taką samą odpowiedzialność za treści, jakie znajdują się w sporządzonej ekspertyzie, co biegły wpisany na listę biegłych sądowych. Jego powołanie jest dobrowolne i decyduje o tym sędzia. Wniosek o powołanie biegłego o konkretnej specjalizacji mogą złożyć także strony postępowania, ale sędzia nie musi ich uwzględnić. Co więcej, sporządzoną już ekspertyzę sędzia może przyjąć albo odrzucić i powołać kolejnego biegłego sądowego. W jednym postępowaniu może brać udział kilku biegłych i to sędzia dokonuje wyboru, którą opinię weźmie pod uwagę przy ogłaszaniu werdyktu. Warto również pamiętać, że do niektórych postępowań biegły sądowy, w tym również biegły ad hoc jest powoływany odgórnie. Oznacza to, że jego udział w sprawie jest obowiązkowy. To między innymi sprawy z udziałem nieletnich.

Bez względu na to, czy w postępowaniu dział bierze biegły sądowy z listy biegłych sądowych, czy biegły ad hoc, opinia takiego eksperta musi być zgodna z prawem, nałożonymi procedurami, najlepszą wiedzą i postępem w danej specjalizacji. Opinia biegłego nie może być stronnicza.

Dodaj komentarz