Jakich pozwoleń wymaga budowa farmy fotowoltaicznej?

Jakich pozwoleń wymaga budowa farmy fotowoltaicznej?

Farmy fotowoltaiczne nazywane są także elektrowniami słonecznymi. Są to duże obszary, na których zainstalowano tysiące paneli fotowoltaicznych. Ich zadaniem jest przekształcanie energii słonecznej na elektryczną. Następnie jest ona odsprzedawana do sieci elektrycznej, skąd przesyła się ją do odbiorców. Jakie wymagania trzeba spełnić, by móc zainwestować w farmę fotowoltaiczną?

Czy opłaca się budować farmy fotowoltaiczne?

Rozważając kwestię opłacalności budowy farmy fotowoltaicznej, warto określić, ze koszt jej posadowienia to około wynosi od 2,7 do 2,9 miliona złotych za inwestycję o mocy 1 MW. Produkuje ona około 1100 MWh prądu rocznie. Ceny sprzedaży energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej ustalana jest na aukcjach OE, które organizowane są przez URE (Urząd Regulacji Energetyki). W 2020 roku ceny wynosiły średnio 252,62 zł za 1 MWh. Oznacza to, ze w ciągu roku zarobić można około 278.000 zł. Koszty stałe to około 72.000 zł. W związku z kieszeni inwestora pozostaje 206.000 zł. Oznacza to, że inwestycja zwraca się w mniej niż 15 lat. Po tym czasie uzyskiwane będą niebagatelne zyski. Dla wielu osób przeszkodą do zainwestowania w elektrownię słoneczną nie są koszty, bo jak widać, jest to opłacalne, a obawa przed podjęciem się tak trudnych prac. Choć może się to wydawać skomplikowane, budowa farmy fotowoltaicznej z firmą SIGMA będzie banalnie prosta. Jej wykwalifikowani pracownicy wykonają nie tylko działania montażowe, ale i pomogą w doborze działki oraz uzyskaniu zezwoleń wymienionych poniżej, wykonają analizę potrzeb oraz znajdą optymalne rozwiązania techniczne, które nie tylko odpowiedzą na zapotrzebowanie, ale i pozwolą na uzyskane maksymalnie wysokiej rentowności inwestycji.

Jakie pozwolenia konieczne są do budowy farmy fotowoltaicznej?

Przed rozpoczęciem właściwych prac związanych z budową farmy fotowoltaicznej konieczne jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Pierwszym krokiem jest wykonanie projektu elektrowni słonecznej, w którym określone zostaną m.in. technologie i główne parametry farmy fotowoltaicznej. Ważne jest, aby został sporządzony rzetelnie, ponieważ stanowi podstawę wydawania wszelkich decyzji urzędowych. Do rozpoczęcia budowy inwestycji konieczne jest uzyskanie:

  • decyzji środowiskowej,
  • warunków zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • warunków przyłączenia do sieci oraz podpisanie umowy o przyłączenie,
  • pozwolenia na budowę,
  • koncesji pozwalającej na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej (farmy o mocy powyżej 500 kW, które są w trakcie budowy, mogą uzyskać tzw. promesę, czyli obietnicę przyznania koncesji, po zakończeniu prac budowlanych).

Warto zaznaczyć, że uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń może trwać od kilku do kilkunastu tygodni, a czas oczekiwania na warunki przyłączenia do sieci to nawet 150 dni.

Na jakich terenach posadowić farmę fotowoltaiczną?

Budowa farmy fotowoltaicznej zgodnie z prawem to nie tylko kwestie związane z pozwoleniami oraz zezwoleniami na ich posadowienie, ale i aspekt związany z doborem gruntu pod inwestycję. Przede wszystkim bardzo ważne są jej wymiary oraz powierzchnia. Umożliwi to ustawienie paneli w rzędach, tak aby nie zacieniały się nawzajem. Aby wybudować farmę o mocy 1 MW, konieczne jest zaaranżowanie gruntu o powierzchni minimum 2 ha oraz o szerokości co najmniej 50 m. Wymogi prawne określają także, że działka powinna być o IV lub niższej klasie ziemi. Mogą być to także nieużytki rolne. Warto zwrócić uwagę na jej ukształtowanie – zaleca się, aby była płaska oraz orientację – najlepiej na południe. Ważne jest, by nie była otoczona budynkami oraz drzewami, które mogą rzucać cień na panele. Działka powinna być oddalona maksymalne 500 metrów od linii elektroenergetycznej. Niezwykle ważne jest zapewnienie dojazdu utwardzoną drogą do działki przeznaczonej pod inwestycję.

Dodaj komentarz