System HR – 4 powody, dla których warto posiadać go w 2022 roku

System HR – 4 powody, dla których warto posiadać go w 2022 roku

Zdaniem wielu ekspertów, reprezentujących organizacje zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorców, 2022 rok może upłynąć pod znakiem wielu niejasności natury prawno-podatkowej, związanych z wejściem w życie zapisów „Polskiego Ładu”. Aby upewnić się, że nasza firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, warto postawić na nowoczesny system HR, dostosowany do dynamicznie zmieniającego się prawa. Poniżej prezentujemy 4 korzyści, które zapewnia wdrożenie tego typu oprogramowania.

  1. System HR może być tańszy niż sądzisz

Jedną z największych obaw przedsiębiorców, którzy nie zainwestowali do tej pory w zaawansowany system HR, jest zbyt wysoki koszt uruchomienia takiej usługi. Należy podkreślić jednak, że oprogramowanie udostępniane w modelu Software as a Service (tzw. SaaS) eliminuje konieczność podjęcia wielu wydatków, związanych z jego wdrożeniem i przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury. Przedsiębiorcy nie muszą troszczyć się o zakup serwerów, tworzenie kopii zapasowych czy opłaty za aktualizację – tego rodzaju prace spoczywają po stronie dostawcy danego systemu.

  1. Oprogramowanie dostępne natychmiast

Kolejną ważną zaletą, jaką cechuje się zaawansowany system HR, jest relatywnie krótki czas jego uruchomienia. Wydzielona w chmurze przestrzeń robocza jest dostępna dla pracowników tuż po rozpoczęciu korzystania z danego oprogramowania. Wdrożenie aplikacji kadrowo-płacowej bez konieczności montażu nowych urządzeń czy fizycznej obecności specjalisty IT skraca czas uruchomienia usługi do niezbędnego minimum.

  1. System HR oszczędza cenne roboczogodziny

Jednym z najważniejszych zadań, jakie spełnia system HR jest usprawnienie oraz częściowa lub pełna automatyzacja cyklicznych obowiązków, związanych z nadzorem procesów kadrowo-płacowych. Korzyści, wynikające z używania tego typu programów, są nieocenione – według grupy Unit4, twórców systemu Teta, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań dla działów HR & Payroll może zaoszczędzić ponad 60 roboczogodzin w miesiącu. Uzyskany w ten sposób czas można przeznaczyć na inne cele, takie jak planowanie strategii czy wprowadzanie dalszych udogodnień.

  1. Funkcjonowanie w zgodzie z polskim prawem

Ostatnim, lecz nie mniej ważnym kryterium, jest pełna zgodność aplikacji z dynamicznie zmieniającym się polskim prawem. System HR działa w oparciu o obowiązujące przepisy – za poprawny charakter prowadzonych działań odpowiadają cykliczne aktualizacje. Regularnie wprowadzane zmiany modyfikują dotychczasowe procedury i tworzone dokumentacje, aby w stu procentach odpowiadały one obowiązującej aktualnie literze prawa.

Teta AIR – system HR, na którym możesz polegać

Zastanawiasz się, które z dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie HR & Payroll spełnia wszystkie powyższe oczekiwania? Zapoznaj się z pełną listą funkcjonalności Teta AIR – oprogramowania kadrowo-płacowego, skierowanego do średnich przedsiębiorstw. To nowoczesny system HR, który pomoże Twojej firmie przygotować się do nadchodzących zmian prawnych.

Źródło: TETA-AIR.pl – System HR dla średnich i małych przedsiębiorstw

Dodaj komentarz