Kto może napisać skargę na bezczynność wojewody?

Kto może napisać skargę na bezczynność wojewody?

Dziś wielu obcokrajowców przyjeżdża do Polski w poszukiwaniu pracy lub lepszego życia. Podobnie jak Polacy, którzy pracują poza granicami kraju w ilości wręcz hurtowej, tak niektórzy cudzoziemcy również szukają swojego miejsca na ziemi w naszym państwie. W Polsce, aby legalnie uczyć się, żyć i wykonywać pracę, cudzoziemcy potrzebują przede wszystkim karty stałego pobytu.

Kiedy można napisać skargę na bezczynność wojewody?

Proces przyznawania karty stałego pobytu zaczyna się od wniosku, który musimy wysłać do Urzędu Wojewódzkiego nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu – czyli w momencie, w którym kończy się wiza czy karta czasowego pobytu. Dokument wydawany jest bezterminowo, jednak trzeba go „odświeżać” co około 10 lat. Jest to formalność, cudzoziemiec, który raz dostał kartę stałego pobytu nie musi już przechodzić całego procesu związanego z przyznawaniem karty.

W Polskim prawie nie ma z góry ustalonego czasu, w którym proces powinien się zakończyć. Istnieją jednak ogólne normy czasowe, których nie powinno się przekraczać. Szacuje się, że po trzech miesiącach, jeśli nadal nie ma odpowiedzi z Urzędu, cudzoziemiec ma pełne prawo do tego, aby napisać skargę na bezczynność wojewody. Wielu obcokrajowców nie zna jednak dobrze polskiego prawa i może mieć problem z oceną, kiedy taka skarga jest zasadna. W przypadku, kiedy czujesz, że urząd gra na zwłokę, warto zwrócić się do odpowiedniej kancelarii, zajmującej się prawem cudzoziemców. Nie zawsze warto składać pismo w ważnej sprawie samemu. Skarga na bezczynność wojewody to zadanie dla Kancelarii Lex Advena, która zajmuje się dokumentami związanymi między innymi z prawem pobytu. Z pomocą doświadczonych prawników, Twoja procedura będzie przeprowadzona znacznie szybciej.

Karta stałego pobytu – przeszkody

Obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski z różnych powodów – często jest to między innymi, praca, studia lub życie prywatne. W każdym z tych przypadku, aby cieszyć się pełnią praw obywatelskich, karta stałego pobytu jest niezbędna. Często jednak do ostatniego dnia obcokrajowiec nie wie, czy została mu przyznana karta pobytu. Zdarza się, że w niektórych miastach proces przyznawania karty stałego pobytu może trwać nawet dwa lata! Jest to zdecydowanie za długo, i niezależnie od narodowości (która w sensie prawnym nie ma znaczenia przy nadawaniu cudzoziemcowi karty pobytu), w takim przypadku powinieneś udać się po pomoc prawną.

Zdarza się, że za brakiem odpowiedzi z Urzędu stoi na przykład źle wypełniony wniosek. W takim przypadku warto pójść do urzędu i wyjaśnić sprawę. Skarga na bezczynność wojewody ma moc prawną i często w jej efekcie cudzoziemcowi może zostać przyznane odszkodowanie. Warto jednak wcześniej wyjaśnić sprawę osobiście lub za pomocą tak zwanego ponaglenia.

Komu przysługuje karta stałego pobytu?

Karta stałego pobytu przyznawana jest w różnych przypadkach. Wśród wymagań rozróżnia się minimalny 5 – letni pobyt na terenie kraju, choć nie zawsze jest to element kluczowy. Kartę stałego pobytu może dostać także dziecko cudzoziemca, osoba będąca w związku małżeńskim z obywatelem Polski oraz obywatel innego kraju, któremu przysługuje na przykład status uchodźcy.
Rozróżniamy także kartę czasowego pobytu, która pozwala cudzoziemcowi na skończenie studiów na terytorium Polski lub czasowe wykonywanie pracy.

Dodaj komentarz