8 niezbędnych działań na rozwijanie firmy

Wyposażenie sklepów spożywczych, mięsnych i cukierni – o czym pamiętać?

Wielu przedsiębiorców, zakładając własny biznes, obawia się wszelkich formalności, które się z tym wiążą. Jak się potem okazuje, nie jest to ich największy problem. Dużo trudniej jest im poradzić sobie z zarządzaniem rozwijającą się firmą. Sprawa jest bardzo poważna – większość źle zarządzanych start-upów najzwyczajniej w świecie upada. Jakie są więc skuteczne sposoby na zarządzanie przedsiębiorstwem i jego pracownikami? Oto 8 z nich:

1. Nabywanie umiejętności tak zwanych „miękkich”. W skutecznym zarządzaniu zespołem nie chodzi o to, aby być charyzmatycznym przywódcą, a raczej o to, by rozwijać umiejętności komunikacji, asertywności, kreatywnego rozwiązania problemów, autoprezentacji itp. Powinny więc służyć poprawie stosunków ze współpracownikami, budowaniu atmosfery szacunku i zaufania, a nie rozstawianiu ich po kątach i budzeniu grozy.

2. Informowanie pracowników o ważniejszych sprawach. Nie ma nic gorszego i demotywującego niż niewiedza. Brak informacji budzi obawy i powoduje ogólne rozdrażnienie w zespole. Przedsiębiorca powinien przekazywać zespołowi najważniejsze dla nich informacje w sposób zwięzły, lecz zrozumiały dla każdego. Nie powinien pozostawiać niedomówień. Wszelkie zmiany i uwagi powinny być od razu wypowiedziane. Należy jednak unikać natłoku informacji niepotrzebnych, budzących tylko zamęt. Rozróżnienie informacji przydatnych od niepotrzebnych również leży w gestii przedsiebiorcy.

3. Planowanie pomaga w codziennym życiu osiągać wymarzone cele. Nie inaczej dzieje się w firmie. Określenie celu i strategii działania, pozwala spojrzeć na wszystko z dystansu i ustalić zadania, jakie należy wykonać, aby owy cel osiągnąć.

4. Dobra organizacja pracy i monitorowanie jej to klucz do sukcesu. Mając już ustalone cele i sposoby ich osiągania, pozostaje tylko zorganizować pracę, dzieląc konkretne zadania pomiędzy pracowników i nadzorować ich pracę, aby szła w dobrym kierunku. Z pewnością dużo szybciej osiąga się cele, jeśli każdy zajmie się swoją częścią projektu, najlepiej jak potrafi, a następnie połączy się je wszystkie w jedną całość.

5. W czasie pracy nad konkretnym celem, każdy w zespole może potrzebować wsparcia. Dobra komunikacja pomoże pracownikom kontaktować się ze sobą i współpracować.

6. Jak pracuje niezmotywowany pracownik? Z pewnością nie przykłada się do swojej pracy. Skuteczna motywacja zespołu jest budująca, a więc przyniesie mnóstwo korzyści całej firmie. Za poziom motywacji wśród pracowników najczęściej odpowiedzialny jest pracodawca. Odpowiedni program motywacyjny na pewno podniesie jakość działań firmy.

7. Ocenianie jest ważnym etapem każdej pracy. Pozwala na określenie skuteczności dotychczasowych działań i ustalenie kierunku, w jakim one mają dalej podążać. Dzięki ocenie, zespoł przyglada się błędom, jakie popełnili i mogą zastanowić się nad tym, jak uniknąć ich w przyszłości.

8. Regularna edukacja. Człowiek uczy się całe życie, pracując natrafia na coraz to nowe problemy, które musi rozwiązać. Pomogą mu w tym szkolenia organizowane przez firmę. Nic tak nie poprawia działań pracownika, jak nowa wiedza i doskonalenie umiejętności. Dbanie o rozwój własny i zespołu jest obowiązkiem każdego poważnego przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz