Prowadzenie zdalnego zespołu: kilka sposobów na utrzymanie zaangażowania pracowników podczas epidemii koronawirusa

Prowadzenie zdalnego zespołu: kilka sposobów na utrzymanie zaangażowania pracowników podczas epidemii koronawirusa

Prowadzenie zdalnego zespołu: kilka sposobów na utrzymanie zaangażowania pracowników podczas epidemii koronawirusa

W miarę jak pandemia koronawirusa przybiera na sile, firmy szybko wdrażają plany, aby zastosować się do zaleceń rządu i umożliwić milionom brytyjskich pracowników pracę w domu. Ta wymuszona i przyspieszona zmiana w sposobie pracy stawia nowe wyzwania przed osobami zarządzającymi pracownikami zdalnymi. Może również na zawsze zmienić nasze przyzwyczajenia związane z pracą.

Wszystkie brytyjskie firmy znajdują się gdzieś na spektrum homeworkingu. Niektóre z nich mają już solidne i dobrze sprawdzone systemy pracy bez biura, a wiele innych stopniowo planuje rozwój w kierunku pracy zdalnej. Jednak wiele firm jest zmuszonych do szybkiego dostosowania się do tego nowego, sprawdzającego okresu niepewności gospodarczej i społecznej. A to stawia wyzwania przed menedżerami. Oto kilka najważniejszych wskazówek dla każdego, kto kieruje zespołem, którego pracownicy pracują teraz w domu.

Często się spotykaj

Mogą się izolować, ale to nie znaczy, że pracownicy muszą czuć się odizolowani. Email, telefon i aplikacje takie jak Slack czy Teams są świetne, ale regularne cyfrowe spotkania “twarzą w twarz” są jeszcze lepsze. Twój zespół musi widzieć Ciebie, a Ty musisz widzieć ich. Może to przybrać formę regularnych serii rozmów wideo w cztery oczy, rozmów zespołowych lub kombinacji obu tych form. Ważne jest, aby taki kontakt był regularny, przewidywalny i ustrukturyzowany, aby pracownicy wiedzieli, że jesteś z nimi w kontakcie, słuchasz ich i udzielasz wskazówek. Należy również stosować politykę “otwartych drzwi”, podobnie jak w biurze. Nie musisz być dostępny przez cały czas, ale upewnij się, że pracownicy mają możliwość skontaktowania się z Tobą, aby poprosić o oddzwonienie w razie potrzeby.

Oferuj różne opcje komunikacji

Podczas gdy e-mail i wiadomości tekstowe mogą być szybkim rozwiązaniem, z którym większość pracowników jest już zaznajomiona, pracownicy zdalni korzystają z bogatszego doświadczenia komunikacyjnego. Rozmowy wideo zmniejszają poczucie izolacji i są szczególnie przydatne w przypadku złożonych lub delikatnych rozmów. Załatwianie sprawy związanej z wydajnością za pośrednictwem “zimnego” medium, takiego jak poczta elektroniczna, może zniszczyć morale każdego, kto pracuje poza biurem. Wideokonferencje mają wiele zalet w przypadku dyskusji między małymi zespołami ludzi, pozwalając na wizualne wskazówki w sposób bardziej angażujący niż telefoniczna rozmowa konferencyjna.

W przypadkach, gdy szybka współpraca i komunikacja jest ważniejsza niż szczegóły wizualne i dogłębna dyskusja, idealne są aplikacje do pracy zespołowej, takie jak Slack, Microsoft Teams i Zoom. Szybko ustal normy i rutyny dotyczące tego, kiedy każde z narzędzi będzie używane. Na przykład, używaj wideokonferencji do codziennych spotkań kontrolnych. Poczta elektroniczna świetnie nadaje się do przekazywania dużych ilości informacji, ale komunikatory internetowe są lepsze w przypadku pilnych spraw.

Skup się na wynikach, a nie na działaniach

Nie jest możliwe zarządzanie każdym aspektem pracy danej osoby lub zespołu, gdy wszyscy znajdują się w różnych miejscach. Skoncentruj się na wynikach, a nie na tym, jak wiele działań się dzieje lub ile godzin się pracuje. Zamiast mikrozarządzać i określać, co jest robione, skup się na mierzeniu osiągnięć i postępów w osiąganiu celów. Odpowiednio dostosuj swój sposób zarządzania. Pokaż, że wspierasz to, co zostało osiągnięte, zamiast sprawdzać postępy i liczby.

Zapewnij zachętę i wsparcie emocjonalne

Zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy przez 24 godziny na dobę aktualizowane są wiadomości o postępach w badaniach nad wirusem COVID-19, pojawiają się obawy o zdrowie własne i innych osób, nigdy wcześniej nie było tak ważne, aby przyznać się do stresu, wysłuchać obaw i wczuć się w sytuację swojego zespołu. Nagła zmiana w środowisku pracy, taka jak nagłe rozpoczęcie pracy w domu, może nasilić takie emocje. Szczególnie w tym czasie.

Nawet proste “Jak ci idzie praca w domu?” i szersze “Jak się ogólnie czujesz?” to bardzo wiele – ale uważnie słuchaj odpowiedzi. Pracownicy szybko zorientują się, że nie byłeś naprawdę zainteresowany, więc krótko przyznaj się do odpowiedzi i powtórz ją, aby zaznaczyć, że ją zrozumiałeś. Pozwól, aby uwagi i obawy pracownika były głównym tematem rozmowy, a nie Twoje własne.

Znajdź czas na interakcje społeczne i trochę zabawy

Podejmij wysiłek, aby zorganizować trochę czasu na interakcje społeczne, a niech to, trochę zabawy! W końcu rzadko kiedy w fizycznym biurze jest tylko “praca, praca, praca”, więc dlaczego wirtualne miałoby być? Ważne jest, aby pracownicy, którzy pracują zdalnie, wchodzili w nieformalne interakcje, tym bardziej ci, którzy są tak przyzwyczajeni do pogawędek i interakcji międzyludzkich w miejscu pracy, a którzy zostali nagle przeniesieni do pracy zdalnej z powodu koronawirusa.

Na początku rozmów w zespole zostaw trochę czasu na nadrobienie zaległości w sprawach niezwiązanych z pracą. Zachęcaj każdego członka zespołu do zabrania głosu i nie ograniczaj się do przekazania im aktualnych informacji o swojej rodzinie, o tym, co jadłeś na lunch i co oglądasz dziś w telewizji.

Sposoby na utrzymanie zaangażowania i motywacji pracowników

Zwiększanie zaangażowania pracowników nie musi być wielkim przedsięwzięciem. Oto kilka kolejnych inicjatyw, które w sumie mogą przynieść wymierne korzyści. Każdy menedżer chciałby, aby jego zespół wchodząc codziennie do biura był pełen zapału, energii i w pełni skoncentrowany… To po prostu nie jest takie realne. Trzeba poświęcić wiele uwagi i wysiłku, aby utrzymać w zespole poczucie zaangażowania, oddania i motywacji. Sprawianie, aby pracownicy czuli się częścią zespołu jest ważne dla satysfakcji z pracy i ogólnego zadowolenia pracowników. Aby zwiększyć zaangażowanie pracowników, należy skupić się na rozwoju zawodowym, budowaniu zespołu i wzbudzaniu zaufania u członków zespołu.

Co to jest zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników odnosi się do tego, jak bardzo pracownicy są zaangażowani w działalność firmy i jej sukces. Obejmuje ono również to, jak bardzo są oni zmotywowani do wykonywania swojej pracy, jak blisko odnoszą się do wartości firmy oraz ich chęć do współpracy i pracy w zespole. Jak widać, zaangażowanie pracowników to znacznie więcej niż tylko to, czy ktoś lubi swoją pracę, czy nie.

Dlaczego zaangażowanie pracowników jest ważne?

Zaangażowanie pracowników jest ważne z wielu różnych powodów. Po pierwsze, zaangażowanie pracowników i ich satysfakcja idą w parze. Jeśli członkowie Twojego zespołu nie są zadowoleni ze swoich ról, z pewnością odbije się to na ich pracy, ponieważ będą odczuwać brak motywacji. Kiedy pracownicy nie czują się zmotywowani, nie osiągają dobrych wyników, co oznacza, że ich produktywność jest niska.

Jeśli Twoi pracownicy są zaangażowani, miejsce pracy stanie się bardziej pozytywnym środowiskiem, ponieważ poszczególne osoby będą faktycznie szczęśliwe, że tam są i że są częścią zespołu. Co więcej, zaobserwujesz zwiększoną produktywność i lepszą komunikację. Zaangażowani pracownicy są po prostu sensowni z biznesowego punktu widzenia, ponieważ będą pracować ciężej i bardziej przyczyniać się do wspólnego dobrobytu organizacji, kiedy są szczęśliwi, zmotywowani i zaangażowani. Zaangażowani pracownicy czują się częścią zespołu i w rezultacie współpracują ze sobą, aby pomóc w osiągnięciu sukcesu w Twojej firmie.

Wiemy, że zmiana nastawienia każdego pracownika może wydawać się dużym wysiłkiem, ale poprawa zaangażowania nie musi być ogromnym przedsięwzięciem. Wiele małych inicjatyw może się sumować, aby zrobić ogromną różnicę.

  • Zachęcaj ich do rozwoju osobistego
  • Stwórz bezpieczeństwo psychologiczne
  • Zachęcaj do pracy zespołowej i współpracy między pracownikami
  • Uznawaj i nagradzaj swój zespół za jego ciężką pracę
  • Zapewnij pracownikom narzędzia i zasoby potrzebne do osiągnięcia sukcesu
  • Zachęcaj do kreatywności
  • Zaplanuj regularne spotkania jeden na jeden

Zachęcaj ich do rozwoju osobistego

Rozwój zawodowy jest bardzo ważny, ale jest prawie niemożliwy bez zachęcania do rozwoju osobistego! Aby zachęcić członków swojego zespołu do rozwoju osobistego, poznaj ich na poziomie osobistym, jeśli chodzi o zainteresowania, hobby i pasje poza pracą. Spróbuj zastanowić się, czy są inne obszary działalności firmy, które mogłyby być bardziej odpowiednie dla każdego pracownika, biorąc pod uwagę jego osobiste zainteresowania i aspiracje, lub czy są dodatkowe obowiązki, które mogliby wziąć na siebie dla własnego rozwoju.

Poznanie swoich pracowników może również pomóc w określeniu, jakiego rodzaju programy szkoleniowe byłyby dla nich korzystne i pomogłyby im zdobyć nowe umiejętności i kompetencje, które zapewnią im zarówno satysfakcję osobistą, jak i zawodową.

Stwórz bezpieczeństwo psychologiczne

Jeśli członkowie Twojego zespołu czują się tak, jakby chodzili po skorupkach jaj, jakby ktoś miał zwariować, jeśli popełnią błąd, to znaczy, że pracujesz w bardzo niezdrowym środowisku. Bagatelizowanie lub karanie pracowników za popełnianie błędów jest bardzo złym podejściem do zarządzania z kilku powodów. Z pewnością spowoduje to brak zaangażowania i niechęć do bycia produktywnym, ponieważ bez względu na wynik, nie ma przyjemnego zarządzania.

Jeśli pomysły są często (lub w ogóle) odrzucane, pracownicy na pewno przestaną się nimi dzielić. Jako menedżer masz możliwość przyjęcia znacznie bardziej życzliwego i pozytywnego podejścia, które nadal może być konstruktywne i wnikliwe, bez ujawniania niepewności. Ważne jest stworzenie bezpieczeństwa psychologicznego dla wszystkich pracowników.

Bezpieczeństwo psychologiczne odnosi się do perspektywy danej osoby w kwestii tego, na ile podejmowanie ryzyka w pracy jest niebezpieczne lub satysfakcjonujące. Aby zapewnić bezpieczeństwo psychologiczne, musisz upewnić się, że z otwartym umysłem przyjmujesz nowe pomysły, pytania, obawy i sugestie od członków Twojego zespołu oraz tworzysz bezpieczne środowisko, w którym poszczególne osoby mogą swobodnie wypowiadać się, bez poczucia zagrożenia oceną lub wyśmianiem. Jest bardzo prawdopodobne, że Twoi pracownicy mają do przekazania wiele wnikliwych uwag, które faktycznie poprawią sposób prowadzenia biznesu, więc upewnij się, że dajesz swojemu zespołowi możliwość wypowiadania się i mówienia o tym.

Dodaj komentarz