Na czym polega zarządzanie przez cele i jak je wdrożyć?

Na czym polega zarządzanie przez cele i jak je wdrożyć?

Na czym polega zarządzanie przez cele i jak je wdrożyć?

Zarządzanie przez cele to system zarządzania wdrażany na całym świecie. ZLP jest stosowany w biznesie i zarządzaniu oraz jako metoda oceny i motywowania pracowników. Metoda ta uznawana jest za bardzo skuteczną w osiąganiu celów strategicznych i operacyjnych.

Zarządzanie przez cele – najważniejsze informacje

Zarządzanie zorientowane na cele to jeden ze sposobów kierowania pracownikami. Pomysłodawcą ZPC jest Peter Drucker, który powiedział, że kierownictwo powinno skoncentrować się na wykorzystywaniu celów do motywowania ludzi, a nie na ich kontrolowaniu. W zarządzaniu przez cele monitorowanie działań podwładnych jest drugorzędnym zadaniem menedżera. Stawiając jasne i osiągalne zadania, z jednej strony sprzyja inicjatywie, kreatywności i zaangażowaniu u pracowników, z drugiej strony pozwala pracodawcom i menedżerom odpowiedzialnym za kierowanie zespołami zachować pewien poziom kontroli.

Menedżerowie korzystający z ZLP powinni dążyć do wyznaczania jasnych celów swoim pracownikom. Należy je opisać jako rezultaty osiągnięte w określonym czasie. Najważniejszy jest efekt końcowy, a nie narzędzia, jakich zespół użyje do osiągnięcia swoich celów. Pracodawcy i menedżerowie powinni nagradzać pracowników za osiągnięcie oczekiwanych wyników, a nie za oznaki zaangażowania w projekt lub czas poświęcony na jego realizację.

Osiągalne cele

Cele, jakie wyznacza się dla swojej firmy, nie powinny być abstrakcyjne, a w niektórych przypadkach nieosiągalne lub niemierzalne. Podejmując decyzję, najlepiej wziąć pod uwagę zarówno oczekiwania, jak i  rzeczywiste możliwości. Należy powinny zmuszać do wytężonej pracy, być ambitne, a jednocześnie całkowicie realistyczne. Dobrze, jeśli pracownicy zmotywowani do podejmowania inicjatywy. Co więcej, jego osiągnięcie musi być poparte wymiernymi korzyściami dla całej firmy i podwładnych, a nie tylko korzyściami finansowymi. Najlepiej wyznaczać pracownikom cele w formie liczb.

Zarządzanie przez cele w praktyce

Zaletą ZLP jest fakt, że pozwala ono menedżerom na przydzielanie zadań swoim podwładnym i daje im „wolną rękę” w przyjmowaniu określonych metodologii w celu realizacji konkretnych projektów. Zrozumienie, co muszą osiągnąć pracownicy pozwala na ich dużą kreatywność. Dlatego dla przełożonych jest to wygodny model zarządzania, gdzie nadzór nad projektem ze strony kierownictwa, a co za tym idzie zakres odpowiedzialności jest znacząco ograniczony i nie ma wpływu na rezultaty prac.

Zadaniem menedżera jest dokładne opisanie zadania oraz jasne i bardzo precyzyjne określenie, co mamy osiągnąć. Należy jednak zauważyć, że w przypadku niektórych projektów, nie można z góry założyć przyszłych celów i rezultatów.

Dodaj komentarz