Jak wygląda marketing wielopoziomowy?

Jak wygląda marketing wielopoziomowy?

Jak wygląda marketing wielopoziomowy?

Marketing należy postrzegać jako filozofię biznesu, a nie tylko środek do ich rozwoju. Jeśli prowadzi się własną firmę i chce się ją skutecznie promować, należy skupić się na całościowym działaniu, tak aby było ono jak najbardziej skuteczne.

Marketing wielopoziomowy

Marketing wielopoziomowy odnosi się do sprzedaży produktów producenta za pośrednictwem sprzedawców detalicznych. Ten rodzaj sprzedaży w marketingu polega na oferowaniu produktów poprzez kontakt bezpośredni, z pominięciem mediów i innych pośrednich środków komunikacji. Nie obejmuje również stałych sklepów detalicznych. Wydaje się to takie proste, ale w dobie mediów społecznościowych i wszelakiej reklamy marketing wielopoziomowy wydaje się nieco przestarzałą metodą sprzedaży.

W skrócie: sprzedaje się produkt dystrybutorowi, który następnie odsprzedaje go klientom. Tworzy to tzw. sieć sprzedaży. Sprzedawcy, czyli dystrybutorzy mają oczywiście swobodę w sposobie sprzedaży oferowanych produktów, jednak MLM opiera się przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z klientami. Niezmienne istotny pozostaje kontakt bezpośredni, o czym świadczy fakt, że trzy czwarte kupujących w dalszym ciągu preferuje kontakt bezpośredni przy zakupie określonych produktów lub usług. To właśnie odróżnia firmy zajmujące się marketingiem wielopoziomowym od większości współczesnych przedsiębiorstw opartych na marketingu korporacyjnym. MLM opiera się na sprzedaży telefonicznej i spotkaniach bezpośrednich, a jedynie część sprzedaży odbywa się za pośrednictwem korporacyjnych stron internetowych. Na tej podstawie można wyciągnąć krótkie i jasne wnioski, które mówią o tym, że marketing wielopoziomowy to sieć dystrybutorów, czyli sprzedawców bezpośrednich.

Sprzedaż w marketingu wielopoziomowym

Istotą sprzedaży w marketingu wielopoziomowym polecenia, a duża część biznesu opiera się właśnie na nich. Dystrybutorzy kupują produkty od firm i sprzedają je innym. Niemniej jednak siła sprzedażowa, czyli osoby zaangażowane w funkcjonowanie konkretnego MLM korzystają zarówno z tradycyjnych rozwiązań, ale także w coraz większym stopniu opierają się na rozwiązaniach online, jak np. działanie w mediach społecznościowych.

Firmy, które działają w marketingu wielopoziomowym sprzedają swoje produkty po znacznie niższych cenach dystrybutorom, zwanym także konsultantami lub ambasadorami. Rabaty wynoszą nawet 60% i są uzależnione od wielkości sprzedaży każdego konsultanta. Nic dziwnego, że marketing wielopoziomowy nazywany jest także marketingiem sieciowym, bowiem każdy sprzedawca może zachęcić więcej osób do sprzedaży i czerpać korzyści z prowizji w celu zwiększenia zysków. Każda kolejna osoba może zaangażować inne do działania, co oznacza rozbudowę określonej sieci sprzedażowej.

Dodaj komentarz