Leasing vs kredyt – poznaj różnice między leasingiem a kredytem

Leasing vs kredyt – poznaj różnice między leasingiem a kredytem

Ważne jest, aby znać różnice między leasingiem a kredytem, jeśli zamierzasz rozwinąć swoją działalność i potrzebujesz maszyn, sprzętu lub pojazdów do rozwoju swojej działalności gospodarczej. Dla wielu przedsiębiorców zaangażowanie kapitału obrotowego lub wybór kredytu to często główne opcje, które przychodzą im do głowy. Wskazane jest jednak zbadanie innych źródeł finansowania. Jednym z nich jest leasing finansowy, który pozwala na nabycie aktywów produkcyjnych bez dekapitalizacji, bez konieczności dokonywania dużych nakładów początkowych i z atrakcyjnymi korzyściami podatkowymi, które przyspieszą rozwój firmy lub przedsiębiorstwa.

Leasing vs kredyt – różnice między leasingiem a kredytem

Oto różnice między kredytem a leasingiem, abyś mógł podjąć najlepszą decyzję:

Kredyt

Kredyt to operacja, w której instytucja finansowa (wierzyciel) udziela pożyczki na określoną kwotę osobie lub firmie (dłużnikowi). Dłużnik zobowiązuje się spłacić wnioskowaną kwotę, oprócz zapłaty narosłych odsetek, ubezpieczenia i powiązanych kosztów, jeśli takie istnieją. Odbywa się to w terminie określonym w umowie kredytowej.

Leasing

Z drugiej strony, leasing finansowy, jest finansowaniem zaprojektowanym specjalnie do nabywania dóbr produkcyjnych, w którym klient lub leasingobiorca wybiera towar i dostawcę, u którego chce go nabyć, przedstawiając formalną ofertę firmie leasingowej.

Po zatwierdzeniu wniosku leasingowego, leasingodawca nabywa aktywa. Podpisywana jest umowa leasingowa, na mocy której jest produkt jest dostarczany leasingobiorcy w celu jego posiadania, użytkowania i korzystania z niego w zamian za okresowy czynsz. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma 3 opcje:

 • Wykupić aktywo za minimalny procent (wcześniej uzgodniony w umowie).
 • Odnowić umowę z niższym czynszem
 • Zwrócić aktywa

W przypadku kredytu produktem są pieniądze, w przypadku leasingu są dobra produkcyjne, takie jak:

 • Floty pojazdów
 • Sprzęt medyczny, budowlany, technologiczny, gastronomiczny i audiowizualny.
 • Maszyny przemysłowe i rolnicze
 • Panele słoneczne
 • Meble biurowe

Inne różnice między leasingiem a kredytem

 • Ponieważ w przypadku kredytu to klient przeznacza pieniądze na wybrane aktywa, są one przypisane na jego imię. W przypadku leasingu, własność towaru jest przypisana do leasingodawcy przez cały okres obowiązywania umowy,
 • Uzyskując pożyczkę, instytucja finansowa przyznaje pewną kwotę pieniędzy, która może pozwolić na częściowe sfinansowanie aktywów, których potrzebuje przedsiębiorca. W leasingu finansowane jest 100% wartości środka trwałego.
 • Leasing oferuje tarczę podatkową, ponieważ dochód można w pełni odliczyć od podatku dochodowego. Podczas gdy w przypadku kredytu odliczane są odsetki.
 • W przypadku leasingu sprzęt można odnowić łatwiej niż w przypadku kredytu.

 

 

 

Dodaj komentarz