Szkolenia z komunikacji coraz popularniejsze w firmach

Szkolenia z komunikacji coraz popularniejsze w firmach

W każdym przedsiębiorstwie, a szczególnie w korporacjach, organizowane są szkolenia i warsztaty mające na celu zintegrowanie zespołu, a jednocześnie przeanalizowanie i ocenę cech charakteru pracowników, umiejętności współpracy w zespole, podejmowania decyzji w sytuacji stresu i pod presją czasu. Sprawdzenie określonych umiejętności pozwoli na lepsze zagospodarowanie potencjału ludzkiego dostępnego obecnie w firmie. Zazwyczaj szkolenia wybiera i organizuje dział kadr.

Szkolenia dla pracowników

Należy z nimi omówić potrzeby szkoleniowe. Kilkudniowe warsztaty zazwyczaj dają lepsze wyniki, gdyż pracownicy na zupełnie neutralnym terenie zachowują się prawdziwiej i są swobodniejsi. Współcześni menedżerowie czy specjaliści w wybranych dziedzinach często dysponują specjalistyczną wiedzą techniczną w danej dziedzinie, doskonale znają specyfikę swojej firmy i branży, ale rzadziej potrafią skutecznie przekazywać tę wiedzę swojemu zespołowi, delegować uprawnienia, rozdzielać obowiązki i wymagać ich wykonywania. Przyczyną tego stanu rzeczy jest: brak czasu na uporządkowanie wielu kwestii w trakcie codziennej pracy oraz brak stosownych narzędzi.

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej

Szkolenia wewnętrzne zmierzające do poprawy zachowań menedżerskich, przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników mających kontakt z klientami indywidualnymi, którzy będąc właścicielami lub menedżerami małych i średniej wielkości przedsiębiorstw nie mają dostępu do dużych budżetów szkoleniowych, a mimo to chcą podnosić jakość pracy swojej i swojego zespołu. Gotowy do realizacji pakiet zajęć szkoleniowych jest dostosowany do potrzeb zarówno mniejszych, jak i dużych firm. Do głównych zalet szkolenia menedżerskiego należą unikalne połączenie cech szkolenia, warsztatów, gier symulacyjnych oraz narzędzi do przeprowadzania samodzielnego coaching’u podległego zespołu. Uniwersalna tematyka warsztatów dotycząca obszarów kluczowych dla funkcjonowania nowoczesnej firmy sprzyja podnoszeniu wśród pracowników umiejętności działania zespołowego i realizacji konkretnych założeń strategicznych firmy.

Dodaj komentarz