Wpływ przełożonego na zaangażowanie pracowników

Wpływ przełożonego na zaangażowanie pracowników

Przełożeni mają ogromny wpływ na zaangażowanie i opinie pracowników. Dla wielu osób postawa przełożonego ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o własne podejście wobec pracy – motywację, lojalność, efektywność.

Kadra menadżerska różnych szczebli odgrywa kluczową rolę, a zarząd nadaje ton całej organizacji. Pracownicy przyglądają się menadżerom i kadrze zarządzającej, aby przekonać się, czy sama trzyma się ustalonych przez siebie reguł. Z kolei kadra średniego szczebla oczekuje od samej góry wsparcia w zakresie tworzenia środowiska motywującego dla pracowników. To głównie od kadry zarządzającej zależy klimat w pracy, możliwości rozwoju czy sposób zarządzania wynikami. Liczne badania potwierdzają, że gdy kierownicy najwyższego szczebla takiego wsparcia nie udzielają, wyniki zaangażowania pracowników są bardzo niskie.

W literaturze przedmiotu można znaleźć dane, które mówią, że nawet do 30% zmienności w wynikach biznesowych firmy może być wyjaśnione klimatem tworzonym przez menadżerów. Zatem menadżerowie, którzy są w stanie stworzyć motywujący klimat organizacyjny, mogą mieć bezcenny wpływ na zaangażowanie pracowników w działalność przedsiębiorstwa oraz na ich wydajność (Jensen, 2007).

Badania przeprowadzone przez Towers Perrin (20 tysięcy pracowników, 22 branże) doprowadziły do podważenia wniosku, jakoby ludzie mieli z natury wysoką motywację wewnętrzną. Otóż okazuje się, że działania przełożonych i obowiązująca w firmie kultura organizacyjna mogą skutecznie zniechęcać do wyrażania swojej motywacji i zaangażowania.

Wyniki tego badania sugerują również, że istotnymi czynnikami zaangażowania są relacje z bezpośrednim przełożonym oraz współpracownikami. Okazuje się też, że postawa kierownictwa ma większy wpływ na owo zaangażowanie niż czynniki związane z codzienną pracą, a najsilniejszym bodźcem jest „szczere zainteresowanie kierownictwa wyższego szczebla dobrym samopoczuciem pracowników”.

Tak więc kadra kierownicza odgrywa kluczową rolę w budowaniu angażującego środowiska pracy. To od niej zależy, czy wysokie zaangażowanie będzie skutecznie podtrzymywane i odpowiednio ukierunkowywane. Aktywne przywództwo ma wpływ na kreowanie kultury sprzyjającej zaangażowaniu.

Korzystając z nowoczesnych narzędzi do badań on-line i wsparcia doświadczonych konsultantów istnieje możliwość sprawnego i szybkiego przeprowadzenia badań, które wskaże, jakie są bariery efektywności danego przedsiębiorstwa i pomoże wypracować program zmian, sprzyjający budowaniu zaangażowania pracowników.

 

Rita McGee, Ann Rennie „Budowanie zaangażowania pracowników”

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *