Wypowiedzenie umowy według angielskiego prawa

Wypowiedzenie umowy według angielskiego prawa

Jak wskazałem w poprzednim wpisie angielskie prawo umów (tak stanowione jak i precedensu) umożliwia wypowiedzenie umowy tylko w ograniczonej liczbie przypadków. Stąd też konieczność wskazania w angielskiej umowie dodatkowych okoliczności stanowiących przesłankę jej wypowiedzenia tak w przypadku naruszenia jej postanowień…

Czytaj więcej